logo-white

Hou je medewerkers én organisatie gezond met een duurzaam aanwezigheidsbeleid


Bij Liantis gaan we voluit voor een duurzaam aanwezigheidsbeleid. Dat betekent dat we samen met jou streven naar gezonde en gemotiveerde medewerkers op de werkvloer. Want wanneer een medewerker langdurig afwezig is, heeft dit onvermijdelijk een impact op je organisatie en dat kan jou als werkgever flink wat kosten. Maar hoe zorg je er nu voor dat je je medewerkers gezond, gemotiveerd én bij jou aan het werk houdt? 

Om je hierin optimaal te ondersteunen, stelden we een toolkit samen waarmee jij als werkgever écht het verschil maakt. 

MicrosoftTeams-image (1)-Apr-27-2023-10-16-58-3621-AM
top-view-hand-writing-and-calculating-with-calcula-2022-11-07-22-11-56-utc


Absenteïsme en wat het je kost

Ziekteverzuim of absenteïsme verstoort de continuïteit en productiviteit van je zaak.  Niet alleen de ziektedagen van de afwezige medewerker kosten je geld, maar heb je ook al gedacht aan de kosten om tijdelijke werkkrachten in te schakelen? Of de overuren die de aanwezige medewerkers presteren?  

Naast de directe financiële gevolgen mogen we ook de indirecte gevolgen niet vergeten, zoals:

check Je verliest tijd aan onvoorziene opvolging, administratie en aan de herverdeling van
        zowel het team
als de opdrachten

check Deadlines niet halen, brengt frustraties met zich mee 

check De hoge workload zorgt voor meer stress

check Het is niet evident om een capabele vervanger te vinden én op te leiden.

check Het welzijn en de motivatie van je andere medewerkers neemt af als er geen stevig
       vangnet is.

De Liantis-toolkit

Wat mag je verwachten?

Samen aan de slag met de Liantis-toolkit

Om je te ondersteunen in de eerste stappen van je duurzaam aanwezigheidsbeleid hebben we een toolkit samengesteld. 

Deze Liantis-toolkit reikt je concrete handvaten aan zodat je meteen zelf aan de slag kan. Niet alleen kijken we naar de wettelijke verplichtingen, maar ook naar hoe je écht het verschil kan maken als werkgever. Samen zetten we in op een totaalbenadering waarbij we de focus op het algemeen welzijn van je medewerkers leggen.

Vertrouwensaanpak

We gaan voluit voor een aanpak die berust op vertrouwen. Dat doen we door na te gaan wat de oorzaak van het ziekteverzuim is en afwezigheden actief bespreekbaar te maken. Zo kan je het herstel en de eventuele werkhervatting van je medewerkers beter ondersteunen. Natuurlijk gebeurt dit altijd met respect voor de privacy van de medewerker en met duidelijke afspraken rond ieders verantwoordelijkheid in dit proces. 

 

                  icon tips é tricks
Digitale overlegmomenten

Tijdens twee digitale overlegmomenten begeleidt een Liantis-expert je in je traject. Onze expert geeft cruciale tips en tricks, maakt je wegwijs in het proces, beantwoordt jouw vragen en stuurt bij waar nodig zodat jouw duurzaam aanwezigheidsbeleid voor jouw organisatie volledig op punt staat.  

        icon juridisch advies

Juridisch advies

Een juridisch expert neemt daarnaast contact met je op om je meer te vertellen over de wetgeving en jouw juridische vragen hierover te beantwoorden. 

        icon route-1


Voorbeeld duurzaam aanwezigheidsbeleid

Het voorbeeldbeleid neemt je stap voor stap mee in het proces om een actief én duurzaam beleid op maat op te zetten.

De concrete voorbeelden kan je onmiddellijk toepassen en opnemen in jouw arbeidsreglement.

icon form-1

Infodocumenten

Onze juridische experten en arbeidsartsen bundelden alle informatie over de nieuwe re-integratiewetgeving maar ook over de bijzondere procedure medische overmacht en progressieve tewerkstelling.

 

                            icon talk

Gespreksleidraad

In de gespreksleidraad vind je concrete tips en voorbeelden om in gesprek te gaan met je medewerker in elke fase van de afwezigheid. 

                            icon speaker

Communicatiemateriaal

We geven voorbeelden waarop je je kan baseren om intern te communiceren over jullie duurzaam aanwezigheidsbeleid. 

Oplossing op maat

Bij Liantis begrijpen we dat elke organisatie en elke medewerker uniek is. Daarom zoeken we samen met jou naar oplossingen op maat van jouw onderneming.  

Wil je graag dat we je volledig ontzorgen en jouw aanwezigheidsbeleid opzetten van a tot z? Dat kan, via onze oplossingen op maat!

icon tips é tricks

Wist je dat... 

 ... de overheid onlangs een nieuwe responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers invoerde. Het doel ervan is om werkgevers, die te maken hebben met ‘een bovenmaatse instroom van werknemers in de invaliditeit’, te responsabiliseren. De bijdrage moet er voor zorgen dat het aantal langdurig afwezigen binnen een organisatie daalt