logo-white

 

Het medisch preventieconsult: de juiste focus op het juiste moment 


Bij Liantis vinden we dat continue gezondheidstoezicht futureproof moet zijn én vooral afgestemd op jouw noden en die van je medewerkers. Daarom gaan we resoluut voor het medisch preventieconsult! Maar waarom werken we op deze manier? En wat zijn de concrete voordelen?   

doctor-writing-on-a-prescription-note-copy-space-2023-04-03-20-32-45-utc

Futureproof

 

Welzijn op het werk is ontzettend belangrijk. Een kwalitatieve medische opvolging van je medewerkers mag hierbij niet ontbreken. Daarnaast evolueert de maatschappij razendsnel en veranderen de noden van jou en je medewerkers. Denk maar aan het toenemend belang van de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers om de tewerkstellingsgraad in ons land te verhogen.  

Hierin willen we je als betrouwbare partner natuurlijk graag ondersteunen. Daarom timmerden we aan een nieuwe, toekomstgerichte vorm van arbeidsgeneeskunde: het medisch preventieconsult. 

 

Medisch preventieconsult

 

Het medisch preventieconsult is een jaarlijks contactmoment waarbij we focussen op de gezondheid van je medewerkers. Tijdens dit consult gaan we na of het werk een impact heeft op de gezondheid van je medewerker en andersom. We geven individuele gezondheidsadviezen waar nodig. We maken op basis van deze preventieconsulten een collectief advies op voor jou als werkgever. Zo kan jij je welzijnsbeleid nog beter afstemmen op de noden van je onderneming

icon form

Hoe gaat het precies in zijn werk?

Voor de start van het medisch preventieconsult vullen je medewerkers een algemene medische vragenlijst (AMV) in.  

Komen er uit de vragenlijst of tijdens het consult specifieke vragen, bezorgdheden of pijnpunten naar boven? Vraagt de werkpost van je medewerker specifieke testen of bijkomende onderzoeken? Dan kan je medewerker terecht bij één van onze experten zoals de bedrijfsverpleegkundige, de arbeidsarts, een preventieadviseur psychosociaal welzijn of een expert ergonomie. Deze experten staan in continue dialoog met elkaar om jou én je medewerkers op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. 

Voordelen voor jou als werkgever en je medewerkers 

rPHNmwG6k_xY7pKS_elg3k3PFmfaCRmlrRapportering met een meerwaarde

Via de vragenlijsten creëren we een rapport op maat dat bijdraagt aan je welzijnsbeleid. Het toont je hoe het met je medewerkers gaat, hoe je onderneming zich verhoudt tot de sector maar geeft ook gericht advies over thema’s in het globaal preventieplan die de gezondheid van je medewerkers kunnen beïnvloeden.

icon 2


Expertise op maat

Ons expertenteam bekijkt gezondheid op de werkvloer met een zeer brede bril en vanuit verschillende expertises. We streven dan ook naar de juiste hulp op het juiste moment én door de juiste expert, afgestemd op de specifieke noden van je medewerker.

logo individueel vs collectief

Individueel én collectief

Met een medisch preventieconsult stemmen we nóg meer af op de individuele noden van je medewerkers in combinatie met de focus op het collectief welzijnsbeleid van je organisatie.

We staan je graag bij!

Benieuwd wat Liantis voor jouw preventiebeleid kan betekenen? Neem dan zeker contact op met je vertrouwde klantenadviseur.