Logo_Liantis

Met Allround mis je niets

Wil je je medewerkers laten bijleren, maar wil je ook zelf dieper in een onderwerp duiken? Kies dan voor ons Allround-traject! Zo hoef je geen enkele opleiding te missen.

Drie redenen om vandaag in te schrijven

welzijnOpHetWerk_RGB_dunne lijn 01

Toegang tot alle topics

Met Allround hoef je niet te kiezen tussen een stevige basiskennis en onderwerpen voor specialisten. Je krijgt toegang tot alle opleidingen.

Preventieplatform_RGB_dunne lijn 01

Door vakexperts

Elke spreker is expert in zijn materie en volgt de evoluties binnen zijn vakgebied op de voet. Je krijgt dus een opleiding waar je écht iets aan hebt.

Accountant-RGB-Dunne


On demand

Alles samen volg je in dit traject zo’n dertig geaccrediteerde lesuren: waar en wanneer jij het wil. De opleidingen blijven één jaar beschikbaar.

Dit zijn jouw sprekers en de topics

Geert Delrue
Geert Delrue
Gerechtelijk commissaris Federale Politie
De cijferberoepen en witwassen: hoe typologieën herkennen

Over de sessie

De antiwitwaswet verplicht alle meldingsplichtigen, ook de cijferberoepen, om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen de illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna de fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd.

De cijferberoepen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van gatekeeper tot de legale economie. Door hun vertrouwensfunctie in het commercieel gebeuren, hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen. Cijferberoepen dienen zich daarom te wapenen tegen witwassen en financiering van terrorisme.

De klassieke AML/CFT-opleidingen concentreren zich vooral op de inhoud van de antiwitwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid …), terwijl deze opleiding je een inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers. Je krijgt ook een beter begrip van de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het antiwitwasproces. Dit alles gebeurt aan de hand van actieve schema's.

Over de spreker

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Al ruim 37 jaar is hij betrokken bij het voeren van onderzoeken naar financieel economische misdrijven (oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijk onvermogen, wegmaken van nalatenschappen, valsheid in geschriften en gebruik, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement ...). 

De laatste jaren heeft hij zich vooral gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt internationaal erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en het buitenland in verband met witwassen en terrorismefinanciering.

Hij geeft ook les aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van verschillende boeken in verband met financieel economische misdrijven, zoals: Witwassen en financiering van terrorismeMisdrijven i.v.m. de staat van faillissementHet bedrieglijk onvermogenFiscale fraudeOplichting en misbruik van vertrouwen enz. Voormelde boeken werden ook in het Frans uitgegeven.

Rutger Van Boven
Rutger Van Boven
Partner BDO
De Belgische stichting als instrument van vermogensplanning

Over de sessie

De Belgische stichting kan op verschillende manieren worden ingeschakeld in een vermogensplanning. Zo kan een stichting dienend zijn in het kader van de verankering of de overdracht van een familiebedrijf. Maar daarnaast wordt de stichting regelmatig ingezet voor het levensonderhoud van andersvalide kinderen of voor de bestendiging van een waardevolle verzameling.

Tijdens deze sessie staan we stil bij elk van deze aanwendingsmogelijkheden. Zowel de juridische als de fiscale en de boekhoudkundige aandachtspunten worden toegelicht.

Over de spreker

Rutger Van Boven is partner bij BDO Belgium en hoofd estate planning. Hij is auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen rond successieplanning en vennootschapsrecht (o.a. tijdschrift Estate Planning, Notarieel en Fiscaal Maandblad, reeks Recht & Onderneming …). Hij schreef ook het boek De Belgische Stichting en was editor van het boek De managementvennootschap: uw 85 antwoorden.

Verder is Rutger ook lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Accountancy actualiteit en docent aan de Brugge Business School in de Expert Class Vermogens- en successieplanning. Hij spreekt ook regelmatig op seminaries over successieplanning en vennootschapsrecht.

Bert Bekaert
Bert Bekaert
Vennoot Everest Law
Grensoverschrijding door banken ten aanzien van een onderneming in moeilijkheden

Over de sessie

Samen gaan we na wanneer een bank een krediet mag opzeggen en wanneer niet, en of zij zonder meer een wederbeleggingsvergoeding kan vragen. We onderzoeken ook hoe de onderneming zich kan beschermen tegen acties van de bank.

Een heel interessante opleiding voor wie moet onderhandelen met de bank over een onderneming in moeilijkheden.

Over de spreker

Bert Bekaert is in 2003 met onderscheiding afgestudeerd  als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich daarna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage bij de Verenigde Naties in New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB. 

Bert is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan bogen op een jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft al heel wat ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’). Bert geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP en publiceert er ook over.

Bert werd opgenomen in de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank in Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. Hij doceert vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt Bert samen met zijn medewerkers vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants. 

Pieter Debbaut
Pieter Debbaut
Fiscalist
Gezinsfiscaliteit en fiscaliteit meewerkende echtgenoot

Over de sessie

Tijdens deze opleiding worden volgende algemene beginselen toegelicht: 

 • Toekenningen aan MWE 
 • Bezoldigingen betaald aan MWE 
 • Helper zelfstandige. 
 • Nettobestaansmiddelen 
 • Statuut student-zelfstandige 
 • Jobstudenten 
 • Onderhoudsuitkering 

Over de spreker

Als hoofd- en eindredacteur van de Belastinggids is Pieter Debbaut perfect geplaatst om jou door verschillende thema’s te loodsen. Hij is ook een ervaren spreker voor tal van beroepsverenigingen en docent aan de Fiscale Hogeschool en de Karel de Grote Hogeschool.

Ellen Dejaegher
Ellen Dejaegher
Adviseur kenniscentrum
Bijdragegrondslag van sociale bijdragen in detal

Over de sessie

Sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar beroepsinkomen van de zelfstandige. In deze praktische sessie overlopen we waarop wel en waarop niet sociale bijdragen moeten betaald worden. Onder meer terugbetaalde sociale bijdragen, auteursrechten, inkomsten uit een politiek of publiek mandaat, maaltijdcheques, voorzieningen voor risico’s en lasten, toekenningen en bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten, .. komen aan bod.

Over de spreker

Ellen Dejaegher geeft sinds 2010 advies aan zelfstandigen over de opstart van hun onderneming en over hun sociale zekerheid tijdens de rest van hun loopbaan. In 2019 maakt ze de overstap naar Liantis sociaal verzekeringsfonds om zich verder toe te verdiepen in het sociaal statuut van de zelfstandige. Sinds november 2020 maakt ze deel uit van het kenniscentrum zelfstandig ondernemen.

Bernd Carette
Verschillende sprekers
Liantis-medewerkers
Telewerk: here to stay

Over de sessie

Heel wat ondernemingen zagen zich het voorbije jaar genoodzaakt om telewerk in te voeren. Dat biedt heel wat opportuniteiten. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld hun werkdagen flexibel indelen. Die flexibiliteit kan ook na de coronacrisis een concurrentieel voordeel betekenen in de war for talent. Maar telewerk brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo vloeien werk en privé meer in elkaar over.

Om van telewerken een duurzaam succes te maken, is een doordacht telewerkbeleid geen overbodige luxe. Met zo’n beleid kan je niet alleen inspelen op de psychosociale facetten van telewerk, maar ook op de sociaal-juridische en ergonomische.

Hoe kan jij jouw klant helpen bij een duurzaam telewerkbeleid? In deze opleiding geven we praktische handvaten gelinkt aan drie cruciale pijlers:   

 1. Zorgeloos telewerken: sociaal-juridische verplichtingen bij telewerk

 2. Mentaal sterk thuiswerken: wapenen tegen stress en eindeloze werkdagen

 3. Comfortabel thuiswerken: een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek

Over de sprekers

Bernd Carette

Bernd Carette is product manager bij Liantis. Met een doctoraat in hr-management  en organisatiepsychologie (UGent/Singapore Management University) en brede consultingervaring (Deloitte, KPMG), situeert zijn expertise zich in de domeinen van organisatieontwikkeling, hr-transformaties en leiderschap.

Stéphanie Parrein
Stéphanie Parrein is juridisch adviseur payroll services bij Liantis. Zij specialiseert zich in het sociaal recht, met een bijzondere aandacht voor het individueel en collectief arbeidsrecht.
  

Dirk Durivet

Met meer dan 30 jaar dienst is Dirk Durivet een vaste waarde bij Liantis. Als expert in sociale wetgeving geeft hij ook al ruim 25 jaar opleidingenHij doceert wettelijke bepalingen en sectorale voorwaarden afgetoetst aan praktijksituaties.

Charlotte Daveyne

Met een sterke interesse voor mentaal welbevinden spreekt Charlotte al zo’n 10 jaar over psychosociale thema’s. Ze voert intakegesprekken met werknemers en geeft eerstelijnsadviezen aan werkgevers. Ze doet ook opvang na schokkende gebeurtenissen op het werk en geeft opleidingen en intervisies voor vertrouwenspersonen binnen de organisatie.

Sofie Vanblaere
Sofie Van Blaere
HR-consultant
War for talent in de accountancy

Over de sessie

Goede medewerkers houden is een hot item in het hedendaagse personeelsbeleid. Daarenboven is het vinden van geschikte kandidaten geen sinecure en wordt de war for talent verder gestreden. Eenmaal het juiste talent gevonden is, wacht al een nieuwe uitdaging: talent behouden. In deze opleiding gaan we in op het belang van een sterke employer brand alsook op de hefbomen waarop je als werkgever kan inzetten in functie van het creëren van verbondenheid en retentie van medewerkers.

Over de spreker

Overtuigd dat menselijk kapitaal het kloppend hart van een bedrijf is, is Sofie Vanblaere reeds 16 jaar actief als HR consultant. Begonnen binnen rekrutering is zij goed bewust van de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt en de “war for talent”. De laatste 7 jaar daarentegen adviseert, begeleidt en ondersteunt zij ondernemers bij het koesteren, motiveren en binden van medewerkers.

Gilles Tack
Gilles Tack
BTW-consultant
BTW updates

Over de sessie

2 actuasessies.

Over de sprekers

Zelfstandig BTW consultant met meer dan 11 jaar ervaring op vlak van lokale en internationale BTW. Ik assisteer KMO’s als grote bedrijven, gevestigd binnen buiten België op vlak van: 

 • BTW compliance en aangifteformaliteiten 
 • BTW-registraties 
 • Assistentie tijdens BTW-controles 
 • Advies aangaande facturatie- en BTW-aangifte-verplichtingen bij complexe handelingen  
 • Oprichting van BTW-eenheden en kostendelende verenigingen 
 • BTW en vastgoed 
 • BTW en internationale handel 
 •  
Bart Buelens
Bart Buelens
Docent btw
BTW en onroerend goed

Over de sessie

Ongetwijfeld heeft u de problematiek omtrent het ‘afbraak en heropbouw’ tarief inzake btw gevolgd. Maar er was de laatste jaren zoveel meer te doen over onroerend goed en btw. We nemen een moment om hierbij stil te staan:

 • Verlaagd btw-tarief: knel- en aandachtspunten 
 • Verlegging van heffing of niet?  
 • Onroerend goed verkopen met btw: wanneer wel en wanneer niet? 
 • Hoe een btw-herziening vermijden bij de verkoop van onroerend goed 
 • De btw-eenheid: recente standpunten in verband met onroerend goed 

Over de sprekers

Bart Buelens is gecertificeerd belastingadviseur en assisteert daarbij bedrijven, accountants en advocaten (www.vat-consult.be). Hij is docent btw aan de Fiscale Hogeschool en UCLL (Leuven). Hij is auteur van diverse bijdragen over btw en lid van de kernredactie van Fiscale Actualiteit (Kluwer).

Fred Janssens
Fred Janssens
Partner bij Econopolis
Fiscaal-vriendelijk beleggen voor vennootschappen via DBI-beleggingsfondsen

Over de sessie

De liquidatiereserve biedt een verlaagd belastingtarief voor de vennootschapswinsten die men opspaart binnen de vennootschap en daarna wenst uit te keren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat men die winst 5 jaar laat staan. Aangezien liquiditeiten op de zichtrekening vandaag weinig tot niets opbrengen geeft dat perspectieven om deze gelden in de tussentijd te beleggen. Een fiscaal-vriendelijke oplossing met aantrekkelijke rendementen is dan een belegging in een DBI-beleggingsfonds.  In deze sessie worden de belangrijkste karakteristieken, voordelen en aandachtspunten van DBI-beleggingsfondsen besproken.

Over de spreker

Fred Janssens is Partner bij Econopolis, een beleggingsonderneming voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die diensten verstrekt voor vermogende particulieren, ondernemers, zelfstandigen en institutionelen. Hij stond mee aan de wieg van verschillende fiscaal-vriendelijke beleggingsproducten die in de loop der jaren op de Belgische markt gelanceerd werden.

Ellen Dejaegher
Ellen Dejaegher
Adviseur kenniscentrum
Werken in een vennootschap en de aansluitingsplicht bij het sociaal verzekeringsfonds

Over de sessie

Moet elke mandataris in een vennootschap aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds? Geldt dit ook voor de werkende vennoot en de vrije medewerker? Wat als je ook loontrekkende bent ? Wat als je de vennootschap vanuit het buitenland bestuurt? Hoe zit het ook alweer met de regels rond het kosteloos mandaat in een vennootschap en de aansluitingsplicht?

In deze sessie gaan we na welke zelfstandigen wanneer wel en wanneer niet moeten aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Het wordt een concrete infosessie; na de sessie ben je weer helemaal bij!

Over de spreker

Ellen Dejaegher geeft sinds 2010 advies aan zelfstandigen over de opstart van hun onderneming en over hun sociale zekerheid tijdens de rest van hun loopbaan. In 2019 maakt ze de overstap naar Liantis sociaal verzekeringsfonds om zich verder toe te verdiepen in het sociaal statuut van de zelfstandige. Sinds november 2020 maakt ze deel uit van het kenniscentrum zelfstandig ondernemen.

Marijke Van de Sompele
Marijke Van de Sompele
Senior manager The Harbour
Waardebepaling perspectief koper – hoe kan ik de klant overtuigend adviseren bij een overname

Over de sessie

We lichten toe waar je klant terecht kan als hij op zoek is om een bedrijf over te nemen, waar hij moet op letten en hoe jij hem hierin kan bijstaan. Bovendien reiken we inzichten aan met betrekking tot de waardebepaling. Tot slot zoomen we in op de verschillende financieringsmogelijkheden die voorhanden zijn.

Over de sprekers

Marijke Van de Sompele is sedert 2020 als senior manager aan de slag bij The Harbour, strategische financiële adviespartner voor ondernemingen op zoek naar de juiste finanacieringsmix. 
Marijke startte haar carrière als accountmanager voor KMO’s bij BNP Parisbas Fortis en werkte er gedurende 9 jaar. Daarna was zij 4 jaar aan de slag Titeca Accountancy, eerst als director corporate Finance en daarna als partner,  alvorens ze de overstap maakte naar The Harbour.  Met haar ervaringen bij een grootbank en een accountskantoor heeft  Marijke een ruime kijk op de financiële gegevens van kleine en grotere ondernemingen. 

Renzo Campion
Renzo Campion
Interne trainer klantenadviseurs
De loonbrief: stapsgewijs van bruto naar netto

Over de sessie

In deze opleiding behandelen we de verschillende componenten van een bruto-nettoberekening. We beperken ons niet tot theorie, maar wisselen af met verhelderende oefeningen.  

Hierna zal je nog beter vragen over loonberekeningen van werknemers en bedrijfsleiders kunnen beantwoorden.

Over de spreker

Renzo Campion werkt sinds 2010 bij Liantis en heeft een jarenlange ervaring als opleider van payroll-klantenadviseurs. In die hoedanigheid, maar met een uitgebreide praktijkervaring, heeft hij zich gespecialiseerd in de onderwerpen loon-, vakantiegeld- en uitdienstberekeningen. 

Sophie Steevens
Sophie Steevens
Adviseur kenniscentrum
Hervorming van het vennootschapsrecht

Over de sessie

Er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden over de gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). In deze opleiding behandelen we een aantal relevante topics, zoals de overgangsbepalingen van het WVV, de VZW en de aandachtspunten bij de opmaak van een oprichtingsakte van de VOF en CommV.

Over de spreker

Sophie Steevens heeft zich gedurende haar professionele loopbaan gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Dat deed ze zowel in de (inter)nationale advocatuur als in de rol van externe consultant bij enkele accountancy-kantoren.

Pieter Debbaut
Pieter Debbaut
Fiscalist
Roerende inkomsten en diverse inkomsten

Over de sessie

Tijdens deze opleiding wordt de belastbaarheid van volgende inkomsten in detail besproken 

 • Roerende inkomsten
  • Interesten en dividenden
  • Gemeubelde verhuur
  • Auteursrechten
  • Taks op effectenrekening
  • Buitenlandse rekeningen en – levensverzekeringen
 • Diverse inkomsten
  • Onderhoudsuitkeringen
  • Meerwaarde op gronden en gebouwen
  • Occasionele prestaties
  • Verenigingswerk
  • Deeleconomie 

Over de spreker

Als hoofd- en eindredacteur van de Belastinggids is Pieter Debbaut perfect geplaatst om jou door verschillende thema’s te loodsen. Hij is ook een ervaren spreker voor tal van beroepsverenigingen en docent aan de Fiscale Hogeschool en de Karel de Grote Hogeschool.

Bert Bekaert
Bert Bekaert
Vennoot Everest Law
De aansprakelijkheid van de cijferberoeper in crisistijden

Over de sessie

Meer dan ooit wordt van de cijferberoeper waakzaamheid verwacht ingeval de klant zich bevindt in moeilijkheden. Hij dient op straffe van eigen aansprakelijkheid zelf de alarmbel te luiden en de klant te wijzen op verschillende verplichtingen. De cijferberoeper als politieagent in crisistijden.

Over de spreker

Bert Bekaert is in 2003 met onderscheiding afgestudeerd  als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich daarna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage bij de Verenigde Naties in New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB. 

Bert is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan bogen op een jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft al heel wat ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’). Bert geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP en publiceert er ook over.

Bert werd opgenomen in de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank in Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. Hij doceert vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt Bert samen met zijn medewerkers vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants. 

Veronique Delhaye
Veronique Delhaye
Adviseur kenniscentrum
Hoe zit het met vergunningen?

Over de sessie

Start je klant zijn zaak pas op, bekijk dan samen of er vergunningen nodig zijn. Er bestaat rond dat thema heel wat wetgeving en het is niet altijd duidelijk welke vergunningen je nodig hebt. In deze sessie komen een aantal interessante onderwerpen uit de lange lijst vergunningen aan bod. Op het programma staan alvast de beroepskaart en de machtiging ambulante handel.

Over de spreker

Sinds het prille begin van haar carrière aan het ondernemingsloket kon Veronique Delhaye een pak kennis en ervaring opbouwen binnen Liantis. In het thema vergunningen is zij vandaag dé kennisexpert binnen ons kenniscentrum.

Ellen Dejaegher
Ellen Dejaegher
Adviseur kenniscentrum
Basisopleiding sociaal statuut van zelfstandigen

Over de sessie

 • Opstartformaliteiten bij het ondernemingsloket  
 • Onderwerping en bijdrageberekening 
 • Bijdragecategorieën 
 • Bijdrageberekening in de praktijk 
 • Sociale bescherming

Over de sprekers

Ellen Dejaegher

Ellen Dejaegher geeft sinds 2010 advies aan zelfstandigen over de opstart van hun onderneming en over hun sociale zekerheid tijdens de rest van hun loopbaan. In 2019 maakt ze de overstap naar Liantis sociaal verzekeringsfonds om zich verder toe te verdiepen in het sociaal statuut van de zelfstandige. Sinds november 2020 maakt ze deel uit van het kenniscentrum zelfstandig ondernemen.

Veronique Delhaye

Sinds het prille begin van haar carrière aan het ondernemingsloket kon Veronique Delhaye een pak kennis en ervaring opbouwen binnen Liantis. In het thema vergunningen is zij vandaag dé kennisexpert binnen ons kenniscentrum.

Drie trajecten

Vroege vogels krijgen korting! Schrijf je in tot en met 30 juni 2021 en bespaar tot 100 euro.

Refresh

Pricing_refresh

Sociale wetgeving en fiscaliteit, na het Refresh-traject zit het allemaal terug fris in het geheugen. Niet alleen bij jezelf. Ook je medewerkers kunnen deze opleidingen volgen. Lees meer...

 

10 uur opleidingen
voor jou én je medewerkers
door Liantis-experts


Onze drie trajecten bestaan uit on demand webinars waardoor deze omwille van de regelgeving niet betaald kunnen worden via de kmo-portefeuille.

Allround

Pricing_allround

Kan je niet kiezen tussen het Refresh- of Up-to-speedtraject? Dat hoeft ook niet! In het Allround-traject kan je alle opleidingen volgen.


 

30 uur opleidingen
volledig aanbod
interne en externe expertsOnze drie trajecten bestaan uit on demand webinars waardoor deze omwille van de regelgeving niet betaald kunnen worden via de kmo-portefeuille.

Up-to-speed

Pricing_uptospeed

Tijd om wat snelheid te makenOnze experts scherpen je kennis aan over actuele topics en we duiken ook dieper in een aantal belangrijke thema’s binnen de wereld van accountancy en fiscaliteit. Lees meer...

 

20 uur opleidingen
topics voor specialisten
ook door externe experts


Onze drie trajecten bestaan uit on demand webinars waardoor deze omwille van de regelgeving niet betaald kunnen worden via de kmo-portefeuille.

Partners

De Liantis Academy kan rekenen op de steun van deze partners: 

logos-partners_01
logos-partners_03
logos-partners_05
logos-partners_07