Na de strijd met het coronavirus dient zich voor de zorgsector een nieuw gevecht aan: de war for talent. Hoe fel woedt de war for talent in de zorgsector en welke good and next practices op vlak van hr-beleid dienen zich in deze context aan?

Whitepaper

Inhoud

In deze whitepaper stellen we een model voor waarmee je als organisatie op een verfrissende en weloverwogen manier kan omgaan met de war for talent binnen de sector.

Liantis adviseert een goede, gebalanceerde benadering waarbij verschillende mensen uit je organisatie een rol gaan spelen in de aanpak. Het betrekken van hr, leidinggevenden, de directie en/of de interne preventiedienst is zonder enige twijfel een uitdaging, maar wel een uitdaging die loont voor organisaties die de competentiekloof willen dichten.

Het model dat we voorstellen, is opgebouwd uit vijf blokken. Het mondt uit in een overkoepelende visie op hr. In deze whitepaper onderbouwen we het model met cijfers en voorbeelden die aangeven hoe het model vruchten kan afwerpen.

Verder in deze paper zal je binnen deze 5 bouwblokken de huidige en next practices ontdekken binnen de zorgsector voor 2022.

Download je whitepaper