logo

Aan de slag met

je talent

Getalenteerde medewerkers aantrekken én behouden is een voortdurende uitdaging voor organisaties. Een positieve werkomgeving creëren, de betrokkenheid bevorderen en de groei en ontwikkeling van medewerkers ondersteunen, zijn dan ook essentiële onderdelen van een hr-beleid dat verdergaat dan louter financiële beloningen.

Met een beleid dat je medewerkers inspireert en motiveert, zorg je ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen. Als er ruimte is voor flexibiliteit, persoonlijke groei en work-life balance, voelen je medewerkers zich meer betrokken bij je organisatie.

Aan-de-slag-met-je-talent

Hoe begin je daar nu aan? 

 • Wil je je medewerkers coachen en motiveren, maar weet je niet goed hoe? 
 • Merk je dat er nood is om de verwachtingen van je organisatie af te stemmen met je medewerkers?  
 • Wil je werk maken van groei- en functioneringsgesprekken, maar weet je niet waar te beginnen? 

We zetten hieronder enkele tools op een rij die je helpen een efficiënt en duurzaam competentiemanagement uit te bouwen.  

 

Functiehuis 


Zaken die voor jou evident lijken, zijn dat misschien niet voor je medewerkers: 

 • Weten ze wat er van hen verwacht wordt?  
 • Worden deze verantwoordelijkheden besproken?  
 • Is het duidelijk welke taken ze moeten uitvoeren en wat de doelstellingen zijn?  
 • Weten ze wie ze waarvoor kunnen aanspreken?  
 • Of wie de operationeel leidinggevende is?  

Vaak zijn er organische structuren werkzaam binnen een onderneming. Werken aan een formele en logische structuur brengt rust en dus ruimte om jouw ondernemersdoelstellingen nog beter te realiseren. 

 

Gesprekscyclus


Door formeel en informeel een gepaste gesprekscyclus te gebruiken, kan je je medewerkers aan je binden. Regelmatig overleg is essentieel om je personeel duurzaam te motiveren en om als bedrijf goede resultaten te behalen. Zo krijgen je medewerkers snel feedback en weten ze of ze goed bezig zijn, of net niet.
 

Onze consultants geven advies over het gebruik van een gesprekscyclus op maat van jouw onderneming. Hierbij geven we toelichting bij verschillende templates en coachen we jouw leidinggevende medewerkers op het inzetten van gesprekstechnieken.

 

Opleidingsbeleid


De ontwikkeling van je medewerkers zorgt ervoor dat ook je onderneming groeit en je nieuwe stappen kan zetten. Sinds de arbeidsdeal is het voor elke onderneming vanaf 20 medewerkers trouwens verplicht om een opleidingsplan voor te leggen. Daarin leg je vast welke extra kennis, vaardigheden en opleidingen jouw onderneming en je medewerkers nodig hebben om de bedrijfsdoelen te behalen.

Met de ‘Federal Learning Account’ (FLA) werd een bijkomende verplichting voor werkgevers ingevoerd. Die FLA is een digitale tool waarin:

 • je alle opleidingen van je werknemers beheert;
 • je medewerkers op elk moment kunnen nagaan op hoeveel opleidingsdagen en/of -uren ze recht hebben en welke opleidingen ze al hebben gevolgd.

Meer info over de Federal Learning Account, de verplichtingen voor werkgevers én de digitale tool die Liantis (binnenkort) aanbiedt, lees je hier.

Competentiebeleid


Met een uitgewerkt competentiebeleid brengen we in beeld hoe bepaalde taken uitgevoerd moeten worden en hoe je medewerkers zich naar elkaar en de klant moeten opstellen.

We benoemen de vereiste competenties op maat van je onderneming en specifiek voor elke functie. Zo kan je de prestaties van je medewerkers inzichtelijk maken en verbeteren, waardoor je je bedrijfsdoelstellingen behaalt.

Een toegankelijk en laagdrempelig competentiemanagement zorgt voor meer:

 • Focus
 • Wendbaarheid
 • Communicatie
 • Prestatieverbetering
 • Groei

Kortom, het vormt de basis van alle hr-processen en maakt een professioneel en toekomstgericht personeelsbeleid mogelijk.

Liantis helpt je op weg


Aan de hand van gerichte contactmomenten stemmen we het adviestraject af op de noden van je onderneming. Je kan rekenen op bruikbaar en inzichtelijk advies dat je concreet kan toepassen in de dagelijkse praktijk voor alle medewerkers.

Aan de slag met competenties en talenten binnen je organisatie? 

Schermafbeelding 2024-04-23 113843