warming-the-walls-of-the-house-to-the-cold-constr-2022-12-17-06-18-40-utc

Opleidingen

Winteropleidingen voor de bouwsector

Bereid je optimaal op de wintermaanden voor met onze winteropleidingen! Via een aantrekkelijk opleidingssysteem kunnen medewerkers uit de bouwsector zich bijscholen wanneer ze tijdelijk werkloos zijn door slecht weer.

Kleine blusmiddelen + EHBO (ism BouwUnie)

Voorkomen is altijd beter dan genezen maar in deze Winteropleiding combineren we beide! Als werkgever besteed je de nodige aandacht aan brandpreventie. Ontstaat er toch brand, dan moeten je medewerkers juist kunnen handelen. In de opleiding brandpreventie oefenen je medewerkers het blussen, alarmeren en evacueren. Vallen er toch gewonden of moeten er brandwonden verzorgd worden? Dan leren je medewerkers in de EHBO opleiding hoe dat moet. Een geruststellende gedachte!

Werken op hoogte + rolsteigers (ism BouwUnie)

Werken op hoogte is gevaarlijk, zo bewijzen de arbeidsongevallenstatistieken. Een werkgever is verplicht om de risico’s van werken op hoogte zoveel mogelijk in te perken én zijn medewerkers op te leiden om te kunnen op hoogte werken. Via deze opleiding krijgen jouw medewerkers een basiskennis van de gevaren en risico’s waarmee ze te maken krijgen, hoe ze ongevallen kunnen vermijden, en wat ze moeten doen als het fout gaat.

Werken op hoogte (ladders) + EHBO (ism BouwUnie)

Er gebeuren veel ongevallen op het werk als gevolg van een val van een ladder. Hoe hoger de val, hoe groter de kans op een ernstig ongeval. In deze opleiding krijgen jouw medewerkers een basiskennis van de gevaren en risico’s bij laddergebruik, hoe ze ongevallen kunnen vermijden en welke hulp ze moeten verlenen als het fout gaat. Want er snel bij zijn en de juiste handelingen stellen, kan levens redden.

Werken op hoogte (steigerbouw) + EHBO (ism BouwUnie)

Werken op hoogte houdt altijd een risico in. Een werkgever is verplicht om die risico’s zoveel mogelijk in te perken én om zijn medewerkers op te leiden om op hoogte te kunnen werken. Het verzekeren van de collectieve valbeveiliging op en de stabiliteit van een steiger, is cruciaal op een bouwwerf. Deze opleiding brengt de risico's in kaart samen met de geschikte preventiemaatregelen. Bij EHBO komen jouw medewerkers te weten welke hulp ze moeten verlenen als het toch fout gaat.

Til er niet te zwaar aan (ism BouwUnie)

Een opleiding over de risico's en preventiemaatregelen bij het manueel hanteren van lasten in de bouwsector. En welke eerste hulp er kan gegeven worden indien het toch misloopt.
Winteropleiding

Waarom winteropleidingen?

De winteropleidingen zijn uniek, divers en voordelig


 • 1. Uniek
  Samen met Bouwunie organiseren we opnieuw verschillende winteropleidingen. Zowel medewerkers als leidinggevenden uit de bouwsector (PC 124) krijgen zo de kans om hun kennis te verfijnen, ervaring op te bouwen en nieuwe vaardigheden te verwerven tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.
 • 2. Divers
  Van lasten tillen en werken op hoogte tot blusmiddelen en leren communiceren voor leidinggevenden.  
  Tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024 kunnen medewerkers en leidinggevenden op diverse locaties bij ons terecht voor verschillende winteropleidingen
 • 3. Voordelig voor jou als werkgever:
  Je betaalt die dag geen loon aan je medewerker. Je plaatst de betrokken medewerker in tijdelijke werkloosheid door slecht weer volgens de geldende procedures van de RVA.  

  Constructiv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost, namelijk 10 euro per uur voor elke werknemer die een winteropleiding volgt.  

  4. Voordelig voor je medewerker:
  Je medewerker ontvangt bovenop de werkloosheidspremie van de RVA een premie van 55 euro én een aanvullende vergoeding van Constructiv. Zo is er geen loonverlies. 

bouwunie_color.png

Deze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met BouwUnie.